ข้อมูลการท่องเที่ยวจาก website กลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน กระบี่ พังงา ภูเก็ต จัดทำโดยจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2549 www.andamanparadise.net

ไทย อังกฤษ เยอรมัน   ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

   ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
        ประเภทเกาะ/หาดทราย
        ประเภทถ้ำ/ภูเขา
        ประเภทป่าเขา/น้ำตก
        ประเภทแหล่งภาพเขียน
        ประเภทอื่นๆ

   ข้อมูลเส้นทางคมนาคม

   ข้อมูลเส้นทางคมนาคม
         เส้นทางสายการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ
         เส้นทางการเดินเรือท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
         เส้นทางการเดินรถโดยสารระหว่างจังหวัดกระบี่/กรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง
         เส้นทางการเดินรถยนต์ตู้โดยสารประจำทางภายในจังหวัดกระบี่
         เส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางภายในจังหวัดกระบี่

   ข้อมูลที่พัก ร้านอาหาร สปา

   ข้อมูลที่พัก ร้านอาหาร สปา
         โรงแรมที่พักในจังหวัดกระบี่ (สมาชิกสมาคมโรงแรม)
         ร้านอาหารในจังหวัดกระบี่ (สมาชิกชมรมร้านอาหารและที่ผ่านการรับรองจากจังหวัด)
         สปาในจังหวัดกระบี่ (จดทะเบียน)

   ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว

   ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว
            ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

           ปฏิทินการท่องเที่ยว