รูปกระบี่ไขว้ เบื้องหลังมีภูเขาและทะเล

กระบี่ไขว้   หมายถึง ดาบโบราณซึ่งครั้งหนึ่ง มีผู้ค้นพบในท้องที่จังหวัด
ภูเขา   คือ เทือกเขาพนมเบญจาที่สูงสุดในแถบนั้นมีเมฆปกคลุมตลอดเวลา และกั้นเขตแดนกับจังหวัดอื่น
ทะเล   คือ ชายอาณาเขตอีกด้านหนึ่งซึ่งติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย

จังหวัดกระบี่ ใช้อักษรย่อว่า "กบ"

คำขวัญของจังหวัดกระบี่
"กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก"

ธงประจำจังหวัดกระบี่


ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด    "ทุ้งฟ้า"ผู้แต่งและเรียบเรียง       สมาน กาญจนผลิน
ผู้แต่งเนื้อร้อง             ประสิทธิ์ กิตติสิทโธ
อันกระบี่สมญาศาสตราวุธ
ชื่อจังหวัดแรกสุดของเมืองไทย
ตั้งอยู่ในเขตประเทศถิ่นใต้
ทะเลกว้างใหญ่เขาไพรอุดม
รวมอำเภอเมือง อ่าวลึก และเกาะลันตา
อีกคลองท่อม ปลายพระยาเขาพนม
ทุกคนภูมิใจ รักใคร่เกลียวกลม
ความคิดแหลมคมเช่น กระบี่ สมญา
สุสานหอยเจ็ดสิบห้าล้านปี
น้ำตกโบกขรณี หาดนพรัตน์งามตา
สวนปาล์มลิกไนต์ แร่ ยางพารา
ทรัพย์สินนานา กระบี่ก็มีมากมาย
ชาวเมืองกระบี่นั้นมีคุณธรรม
สัจจะน้อมนำประจำจิตใจ
รักเมืองกระบี่ รักศักดิ์ศรีของไทย
ประสิทธิ์ให้กระบี่เมืองรุ่งเรืองเอยสรุปจังหวัดกระบี่