การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕59
(สำนักงานจังหวัดกระบี่)
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สำนักงานจังหวัดกระบี่)
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
(สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่)
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่)
รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 1/2560
(สรรพากรพื้นที่กระบี่)
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะสรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สำนักงานจังหวัดกระบี่)
ขายทอดตลาดซากพัสดุที่ชำรุด
(องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย)
การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ :geoinfotech 2017
(สำนักงานจังหวัดกระบี่)
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยในการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดกระบี่
(สำนักงานจังหวัดกระบี่)
อ่านข่าวทั้งหมด