หน้าหลัก บริหารราชการ
ผู้บริหารจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลจังหวัด
  วิสัยทัศน์จังหวัด
  ยุทธศาสตร์จังหวัด
  ข้อมูลเพื่อการบริหารจังหวัดกระบี่
  วิสัยทัศน์กระบี่ 2020
  12 วาระกระบี่
  ปฏิญญาท่องเที่ยว
  การท่องเที่ยววิถีชุมชน
  แผนพัฒนาจังหวัด
  บรรยายสรุปจังหวัด
  รายงานประจำปี
  ระบบฐานข้อมูล
  - ข้อมูลจังหวัดแบบGIS (สถิติจังหวัด)
  - NPI DATABASE
  - ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
  สคบ.
  สายด่วนธนาคารแห่งประเทศไทย 1213
วาระงานผู้บริหาร
สรุปผลการประชุม มท.
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกระบี่
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
KM จังหวัดกระบี่
ระบบสารสนเทศจังหวัด
  ระบบจองห้องประชุม
  ระบบติดตามประเมินผลฯ PADME
  e-SAR card
  ประกาศจังหวัด
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ระบบอื่นๆ
มหาดไทยชวนรู้
15 มกราคม 2558 ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข
เชื่อมโยงเว็บไซต์
สำหรับเจ้าหน้าที่
   
 
 

กิจกรรมจังหวัดกระบี่ ติดตามข่าวสารอื่นๆผ่านทาง facebook
   

นายพินิจ บุญเลิศ ผวจ.กระบี่ เยี่ยมชมบูธหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง ที่จัดแสดงในงาน OTOP Midyear 2016

นายพินิจ บุญเลิศ ผวจ.กระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการ และประมูลผลงานศิลปิน ตามโครงการ Art Camp

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม หมู่ที่ 7 ต.หนองทะเล

นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างสะพานท่าเรือฝั่งอันดามัน ลงพื้นที่ติดตามงาน/ตรวจการจ้าง ฯ

นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการแถลงข่าวงาน มหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคใต้ ณ ลานปูดำ

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับการดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้และบรรยายสรุป ของนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 58

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิชัย โภชนกิจ) ในพิธีเปิด "ตลาดต้องชม ตลาดหนองทะเล"

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานพิธีเปิดพร้อมให้โอวาท แก่ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2558/2559 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดกระบี่

นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล "หลักสูตรดำน้ำเบื้องต้น"

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานในพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานกล่าวต้อนรับคณะจากมณฑลเจียงซู (jiangsu) ประเทศจีน
 
ดูกิจกรรมทั้งหมด


ดาวน์โหลดเพลง "เรารักกระบี่"
master master Minus Minus Backing Track Backing Track


เส้นทางรัก (#Love En Route)

Krabi 365 Days กระบี่ต้องมา ...ครั้งเดียวไม่เคยพอ
 
แถลงผลงานของกระทรวงมหาดไทย รอบ ๖ เดือน
นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ SMEs และเกษตรกร

รายการรอบภูมิภาค ตอน กระบี่ 365 วัน กระบี่ต้องมา ครั้งเดียวไม่เคยพอ
ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน เสน่ห์แห่งวิถีใต้ ชุมชนเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ 140 ปี แห่งการจัดตั้งเมืองกระบี่ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2013