ข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอใช้สาธารณูปโภคของกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดกระบี่ ขออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ "ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอใช้สาธารณูปโภคของกระทรวงมหาดไทย" (ขอใช้ไฟฟ้า ขอติดตั้งน้ำประปา และขอใช้โทรศัพท์) ผ่านทางเว็ไซต์จังหวัด หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1567 หรือ 075 612227 หรือ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 5 ชั้น 1 (ศาลากลางหลังเก่า) หรือลิงค์ https://service.govchannel.go.th/th/Landing/Content/View/41 โดยระบบจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
test
test
   
[1]