ตรวจแนะนำในการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญ และสินค้าลดราคาในช่วงเทศกาลปีใหม่
วันนี้ เวลา 10.30 น. นายสาธรวิศิษฏ์ นราวิสุทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานคณะทำงานตรวจแนะนำในการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญ และสินค้าลดราคาในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมกับ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ.กระบี่ พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด การค้าภายในจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ร่วมตรวจแนะนำในการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญ และสินค้าลดราคาในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ห้างบิ๊กซี แม็คโค โลตัส บิ๊กซี ศรีนคร มาเธอร์ตตลาดเก่า หลักเกณฑ์: สินค้าคุณภาพ / ไม่หมดอายุ / แสดงตราสัญลักษณ์ห้าง หรือสถานประกอบการ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค หากพบการกระทำผิด แจ้งสายด่วย สคบ. 1166
อัลบัมภาพกิจกรรม