กิจกรรมของศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอใช้สาธารณูปโภคของกระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ดำรงธรรม นำสุข แก้ทุกข์ 24 ชั่วโมง

ตรวจแนะนำในการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญ และสินค้าลดราคาในช่วงเทศกาลปีใหม่
  
 
ดูกิจกรรมทั้งหมด

ผลการดำเนินงาน
  ผลการดำเนินงานทั้งหมด

ข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอใช้สาธารณูปโภคของกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดกระบี่ ขออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ "ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอใช้สาธารณูปโภคของกระทรวงมหาดไทย" (ขอใช้ไฟฟ้า ขอติดตั้งน้ำประปา และขอใช้โทรศัพท์) ผ่านทางเว็ไซต์จังหวัด หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1567 หรือ 075 612227 หรือ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 5 ชั้น 1 (ศาลากลางหลังเก่า) หรือลิงค์ https://service.govchannel.go.th/th/Landing/Content/View/41 โดยระบบจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
test
test
   
อ่านข่าวสารทั้งหมด
 

ช่่องทางการขอรับบริการ
ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ตั้งของศูนย์
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังเก่า) ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0 7561 2227
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม 1567
E-mail : krabidamrongtham@gmail.com
facebook : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่
ศูนย์ดำรงธรรมพบประชาชน ทาง สวท. 98.5 MHz เวลา 09.00-10.00 น.
   

งานการให้บริการ
งานบริการภาครัฐ
งานบริการของหน่วยงาน