กิจกรรมของศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ดำรงธรรม นำสุข แก้ทุกข์ 24 ชั่วโมง

ตรวจแนะนำในการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญ และสินค้าลดราคาในช่วงเทศกาลปีใหม่
   
 
ดูกิจกรรมทั้งหมด

ผลการดำเนินงาน
  ผลการดำเนินงานทั้งหมด

ข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม
test
test
   
อ่านข่าวสารทั้งหมด
 

ช่่องทางการขอรับบริการ
ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ตั้งของศูนย์
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังเก่า) ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0 7561 2227
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม 1567
E-mail : krabidamrongtham@gmail.com
facebook : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่
ศูนย์ดำรงธรรมพบประชาชน ทาง สวท. 98.5 MHz เวลา 09.00-10.00 น.
   

งานการให้บริการ
งานบริการภาครัฐ
งานบริการของหน่วยงาน