จังหวัดกระบี่จัดทำบัตรอวยพร เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดกระบี่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7561-1114 ดาวน์โหลดตัวอย่าง
 


    ข้าราชการส่วนภูมิภาค ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาองค์กร