กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัด

19 พฤศจิกายน 2561 ลงทะเบียนผู้ร่วมกิจกรรม

เกี่ยวกับกิจกรรม

:: กิจกรรมที่จังหวัดดำเนินการ ::

กิจกรรมที่ 1

:: รอข้อมูล ::

กิจกรรมที่ 2

:: รอข้อมูล ::

กิจกรรมที่ 3

:: รอข้อมูล ::

กิจกรรมที่ 4

:: รอข้อมูล ::

ข่าวสารของจังหวัด

99

ตุลาคม

:: รอข้อมูล ::

99

พฤศจิกายน

:: รอข้อมูล ::

99

ธันวาคม

:: รอข้อมูล ::

แผนที่เส้นทางปั่นอุ่นไอรักจังหวัดกระบี่

 

ติดต่อ-สอบถาม

สำนักงานจังหวัดกระบี่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โทร. 0-7561-1381 ในวัน - เวลาราชการ
::: กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสารเป็นระยะ :::