คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่
  • จุดเริ่มต้น บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด เลี้ยวซ้ายไปทางสำนักงานที่ดินจังหวัด ไปถนนเจ้าฟ้า ผ่านถนนสายประวัติศาสตร์
  • ถึงวงเวียนหน้าโรงเรียนอุตรกิจ เลี้ยวขวาไปทางสี่แยกคลองจิหลาด 
  • ถึงสี่แยกคลองจิหลาดเลี้ยวซ้ายไปทางอ่าวนาง
  • ถึงสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช่องพลี ซึ่งเป็นจุดพัก พร้อมปลูกต้นไม้
  • เสร็จแล้วเดินทางกลับโดยเลี้ยวขวา โดยผ่านเส้นทางเดิม จนถึงศาลากลางจังหวัดกระบี่
  • รวมระยะทาง 25 กม.
  • ศาลากลางจังหวัดกระบี่  • ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่  • สามแยกโค้งปลาลัง  • สี่แยกคลองจิหลาด

สำรวจเส้นทางจักรยาน